Title: Optimalizace vybraných podnikových procesů
Other Titles: Optimization of selected business processes
Authors: Koudela, Martin
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Kábele Pavel, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28317
Keywords: analýza procesů;optimalizace;procesní řízení;štíhlá výroba;5s;poka-yoke;smed
Keywords in different language: process analysis;optimization;process management;lean production;5s;poka-yoke;smed
Abstract: Předložená práce je zaměřena na analýzu a následnou optimalizaci vybraných podnikových procesů ve společnosti AGC Automotive Czech a.s. Práce se skládá celkem ze sedmi kapitol. V úvodní kapitole je představena samotná společnost a předmět jejího podnikání. Ve druhé kapitole je teoreticky vymezeno procesní řízení a je analyzován proces výroby na vybrané lince. Třetí kapitolu pak tvoří teoretický úvod do štíhlé výroby. Stěžejními částmi práce jsou následující tři kapitoly, které řeší optimalizaci procesu výroby pomocí implementace metod štíhlé výroby. Sedmou a zároveň závěrečnou kapitolou je technicko-ekonomické zhodnocení navrhovaných změn a jejich dopad na efektivitu výroby.
Abstract in different language: The submitted diploma thesis is focused on the analysis and subsequent optimization of selected business processes at AGC Automotive Czech a.s. company. The thesis is divided into seven chapters. The opening chapter is dedicated to company introduciton together with its main business activity. The second chapter is formed by theoretical opening of process management and analysis of production of selected line. Third chapter is focused on definition of lean produciton. Next three chapters are crucial for the thesis, because they solve the process optimization using the lean production methods. The seventh and the last chapter of the thesis is technical and economic evaluation of the suggestions and their impact on production efficiency.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Koudela.pdfPlný text práce2,61 MBAdobe PDFView/Open
DP_Koudela_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,09 MBAdobe PDFView/Open
DP_Koudela_OP.PDFPosudek oponenta práce2,68 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Koudela.PDFPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28317

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.