Title: Analýza a následná optimalizace materiálových toků a souvisejících procesů
Other Titles: Analysis and following optimization of material flow and related processes
Authors: Kulišan, Jan
Advisor: Januška Martin, Ing. Ph.D.
Referee: Vodrážka Jiří, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28320
Keywords: sklad;proces;materiálový tok;optimalizace
Keywords in different language: warehouse;process;material flow;optimization
Abstract: Diplomová práce se zabývá analýzou a následnou optimalizací materiálových toků a souvisejících procesů. Diplomová práce byla vypracována ve společnosti BRUSH SEM s. r. o. Nejprve jsou shrnuty teoretické poznatky z oblasti procesního řízení, logistiky, zásobování a skladování. Praktická část začíná představením a základní charakteristikou vybrané společnosti. Dále je popsán současný stav hlavního skladu a je analyzován stav vytížení regálových ploch. Na základě této analýzy byly navrženy možnosti zvýšení efektivity využití skladových ploch. Následně byl analyzován materiálový tok mezi pracovišti hlavního skladu a svařovny. Tento proces byl optimalizován z hlediska přepravní vzdálenosti a manipulačního času. V závěru práce jsou předloženy výstupy dílčí optimalizace spolu s výpočtem doby návratnosti investice.
Abstract in different language: This diploma thesis is focused on analysis and following optimization of material flow and related processes. Diploma thesis has been made at BRUSH SEM s. r. o. First of all the theoretical knowledge from the branch of process management, logistics, supplies and warehousing were summarized. Practical part begins with introduction and basic charateristics of chosen company. Next chapter describes the current state of main warehouse and shelf areas utilization is analysed. Based on this analysis, opportunities how to increase the efficiency of warehouse area utilization were proposed. Subsequent analysis is focused on material flow between the main warehouse and welding house. This process has been optimized from the perspective of the transport distance and handling time. The conclusion presents outputs of sub-optimization, along with the calculation of payback time.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Kulisan.pdfPlný text práce2,52 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kulisan_VP.PDFPosudek vedoucího práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
DP_Kulisan_OP.PDFPosudek oponenta práce2,86 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Kulisan.PDFPrůběh obhajoby práce1,05 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28320

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.