Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorValova Liudmila, Doc. CSc.
dc.contributor.authorVáchalová, Šárka
dc.date.accepted2017-9-14
dc.date.accessioned2018-01-15T15:08:31Z-
dc.date.available2015-12-9
dc.date.available2018-01-15T15:08:31Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-28
dc.identifier68701
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28427
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá vzájemným vztahem mezi literaturou a kinematografií, analýzou filmových adaptací významných děl ruské klasické literatury a v poslední řadě se věnuje praktickému využití filmu ve výuce ruského jazyka. První kapitola charakterizuje termín kino, jeho vývoj a řeší se zde otázka komunikace s adaptovaným literárním dílem. Druhá kapitola je zaměřena na analýzu konkrétních filmových adaptací děl ruské klasické literatury. Třetí kapitola se zaměřuje na využití filmu ve výuce ruského jazyka, přičemž je zde metodicky rozpracována konkrétní výuková jednotka. Na konci práce se nachází rusko-český slovník filmových termínů, fotografie z analyzovaných filmových adaptací a klíč k zadáním, vztahujících se k praktické části.cs
dc.format74 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoruru
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectkinematografiecs
dc.subjectliteraturacs
dc.subjecthistoriecs
dc.subjectfilmové žánrycs
dc.subjectfilm a uměnícs
dc.subjectinterpretacecs
dc.subjectanalýza filmových adaptacícs
dc.subjectanna kareninacs
dc.subjectevžen oněgincs
dc.subjectrevizorcs
dc.subjectdáma s psíčkemcs
dc.subjectkomunikace s literárním dílemcs
dc.subjectfilm ve výucecs
dc.titleLiteratura a kinematografie: současné filmové adaptace děl klasické ruské literaturycs
dc.title.alternativeLiterature and cinematography: contemporary film's adaptations of the classic works of Russian literatureen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis thesis is concentrated on the mutual relation between literature and cinematography, with the analysis of film adaptations of significant works of Russian classical literature and in the final it deals with the practical use of the film in the teaching of Russian language. The first chapter characterizes the term cinema, his development and solves the question of communication with the adapted literary work. The second chapter is focused on the analysis of specific film adaptations of Russian classical literature. The third chapter focuses on the use of the film in the teaching Russian language, where a particular teaching unit is methodically developed. At the end of the thesis there is a Russian-Czech dictionary of film terms, photos of analyzed film adaptations and a key for the assignment, related to the practical part.en
dc.subject.translatedcinematographyen
dc.subject.translatedliteratureen
dc.subject.translatedhistoryen
dc.subject.translatedmain film genresen
dc.subject.translatedfilm and artsen
dc.subject.translatedinterpretationen
dc.subject.translatedanalysis of adaptations for screenen
dc.subject.translatedanna kareninaen
dc.subject.translatedeugene oneginen
dc.subject.translatedthe government inspectoren
dc.subject.translatedthe lady with the dogen
dc.subject.translatedcommunication with literary worksen
dc.subject.translatedfilm in educationen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KRF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Sarka Vachalova.pdfPlný text práce1,91 MBAdobe PDFView/Open
Vachalova pos. Val - ved.pdfPosudek vedoucího práce825,87 kBAdobe PDFView/Open
Vachalova pos. Sov. - opon.pdfPosudek oponenta práce689,36 kBAdobe PDFView/Open
Vachalova prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce293,97 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28427

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.