Title: Komparace obsahové analýzy fotbalových soutěží žen ve Spojených státech amerických a České republice
Other Titles: Comparison of content analysis of women´s soccer competitions in the United States and the Czech Republic
Authors: Košik, Petr
Advisor: Votík Jaromír, Doc. PaedDr. CSc.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28758
Keywords: ženy;fotbal;sportovní prostředí;společenské prostředí
Keywords in different language: women;soccer;sports environment;social environment
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá aktuálními rozdíly sportovních prostředí ženského fotbalu, jejich strukturou, organizací a specifiky ve dvou vybraných zemích Spojených státech amerických a České republice. Hlavním cílem práce je provést obsahovou komparaci těchto prostředí a zaměřit se na odlišné prvky, jež by mohly ženskému fotbalu v České republice pomoci při rozvoji a zvyšování stávající úrovně.
Abstract in different language: This thesis deals with the current differences in the sporting environment of women's soccer, their structure, organization, and specifics in two selected countries; the United States of America and the Czech Republic. The main goal is to perform a content comparison of these environments and focus on different elements that could help women's soccer in the Czech Republic in developing and improving existing standards.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Petr Kosik - BP.pdfPlný text práce2,74 MBAdobe PDFView/Open
Kosik P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce153,58 kBAdobe PDFView/Open
Kosik P. - OP.pdfPosudek oponenta práce136,16 kBAdobe PDFView/Open
Kosik P..pdfPrůběh obhajoby práce95,21 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.