Title: Zkracovací pila kotoučová kyvná
Other Titles: Swinging circular cutting saw
Authors: Drastíková, Alena
Advisor: Krátký Jaroslav, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Matějka Václav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28888
Keywords: zkracovací pila;kulatina;manipulační linka;pilový kotouč;řemenový převod;hydraulický válec;řezný odpor;mkp analýza
Keywords in different language: circular cutting saw;timber;handling line;circular blade;belt transfer;hydraulic cylinder;cutting resistence;mkp analysis
Abstract: Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh zkracovací pily kotoučové kyvné ve svislém směru, výpočty základních funkčních skupin zkracovací pily, statickou analýzu rámu pily a modální analýzu krytu pily. Diplomová práce je doplněna o výkresovou dokumentaci sestavy zkracovací pily.
Abstract in different language: This diploma thesis includes design solution of circular cutting saw swinging in vertical direction. The solution includes calculations of the basic functional groups of the cutting saw, the static analysis of the saw frame and the modal analysis of the saw cover. The diploma thesis is supplemented with the drawing documentation of the cutting saw assembly.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Drastikova.pdfPlný text práce3,78 MBAdobe PDFView/Open
Drastikova_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce794,02 kBAdobe PDFView/Open
Drastikova_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce907,63 kBAdobe PDFView/Open
Drastikova.pdfPrůběh obhajoby práce270,26 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28888

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.