Title: Vyvažování motorů s nízkým počtem válců
Other Titles: Balancing of engines with low number of cylinders
Authors: Vrátník, Pavel
Advisor: Čermák Roman, Ing. Ph.D.
Referee: Souček Miroslav, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28897
Keywords: vyvažování motorů;matlab;vyvažovací hřídel;ansys
Keywords in different language: engine balancing;matlab;balancing shaft;ansys
Abstract: Tato práce pojednává o vyvažování motorů, se zaměřením na motocyklové motory. Práce se skládá ze shrnutí teoretických poznatků o dané problematice, popisu matematického modelu, popisu tvorby skriptů používajících matematický model a ukázky praktického použití těchto skriptů pro návrh vyvažovacího hřídele jednoválcového motoru.
Abstract in different language: This thesis is aimed at balancing of engines, especially at motorcycle engines. The thesis consists of summary of theoretical knowledges, description of mathematical model, description of scripts based on this model and a case study, where scripts are used during design of balancing shaft.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Vratnik.pdfPlný text práce24,67 MBAdobe PDFView/Open
Vratnik_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce726,61 kBAdobe PDFView/Open
Vratnik_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce2,21 MBAdobe PDFView/Open
Vratnik.pdfPrůběh obhajoby práce303,46 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28897

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.