Title: Konstrukce lepených spojů kompozitních materiálů
Other Titles: Designing of bonded joints composite materials
Authors: Kalina, Tomáš
Advisor: Lašová Václava, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Krystek Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28909
Keywords: lepený spoj;adheze;koheze;predikce pevnosti;kohezivní model;mkp;metodika;dcb;enf;módy porušení i a ii;dp490;en-aw-7075;sklolaminát;uhlíkový kompozit
Keywords in different language: adhesive joint;adhesion;cohesion;prediction of strength;cohesive model;fem;methodology;dcb;enf;failure mode i and ii;dp490;en-aw-7075;metal;fiberglass;carbon fiber composite
Abstract: Práce se zabývá návrhem metodiky predikce pevnosti lepených spojů kompozitních materiálů s kovy. Metodika byla následně aplikována na reálný díl - kompozitní přítlačné křídlo vozu Audi R8, do kterého je vlepován insert ze slitiny hliníku. V rámci aplikace metodiky bylo provedeno experimentální testování na standardizovaných vzorcích dle norem ASTM, pro zjištění mechanických parametrů lepidla v adhezi i kohezi. Po analýze současného stavu byla na základě výsledků z numerických simulací (kohezivního modelu) a technicko-ekonomického hodnocení navržených povrchových úprav provedena optimalizace lepeného spoje, která vedla k úspoře nákladů na lepený spoj.
Abstract in different language: This thesis deals with a proposal of methodology prediction of the strength of bonded composite materials with metals. The methodology was applied on a real part - the composite spoiler of Audi R8 car from which the insert of alluminium alloy was pulled out. In the application of methodology, experimental testing was performed on standardized samples according to ASTM standards, for detection of mechanical properties of adhesive in adhesion and cohesion. After the analysis of the current state the optimalization of adhesive joint was done based on results of numerical simulations (cohesive model) and on technical-economical evaluation of proposed surface treatments, which led to cost savings for the adhesive joint.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
__DP-KALINA_Tomas-2017_FINAL.pdfPlný text práce18,73 MBAdobe PDFView/Open
Kalina_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce650,5 kBAdobe PDFView/Open
Kalina_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce906,59 kBAdobe PDFView/Open
Kalina.pdfPrůběh obhajoby práce268,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28909

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.