Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorHavlová, Jiřina
dc.date.accessioned2018-03-26T08:06:21Z
dc.date.available2018-03-26T08:06:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKuděj: časopis pro kulturní dějiny. Roč. 16 (2015), č. 1-2, s. 129-137.cs
dc.identifier.issn1211-8109
dc.identifier.urihttp://ff.zcu.cz/kfi/vav/kudej/
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29452
dc.description.abstractStudie se zabývá analýzou díla alžbětinského autora George Puttenhama (1529 nebo 1530 – 1591) The Art of English Poesie, ve kterém se zaměřuje především na koncept imitatio v návaznosti na antické autory (zvláště Horatia a Quintiliana). Studie se v tomto kontextu věnuje také otázce originálního přínosu tohoto díla alžbětinské literární kultuře v oblasti renesanční poetiky a rétoriky.cs
dc.description.sponsorshipStudie byla podpořena v rámci projektu SGS-2014-037 Mimesis a imitatio v alžbětinské poetice v kontextu renesanční reflexe antického a kontinentálního vědění.cs
dc.format9 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plzni, Filozofická fakulta, Katedra filozofiecs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectimitatiocs
dc.subjectGeorge Puttenhamcs
dc.subjectalžbětinská poetikacs
dc.subjectantické básnictvícs
dc.subjectrétorikacs
dc.subjectHoratiuscs
dc.subjectQuintilianuscs
dc.titleKoncept imitatio v díle George Puttenhama The Art of English Poesiecs
dc.title.alternativeImitatio in George Puttenham´s The Art of English Poesyen
dc.typečlánekcs
dc.typearticleen
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedStudy deals with the consideration of The Art of English Poesy by George Puttenham (1529 or 1530 – 1591) that focuses on the concept of imitatio, particularly the concept of imitatio in Puttenham’s works and ideas of ancient authors (especially Horace, Virgil and Quintilian). It also pays attention to Puttenham’s original contribution to the Elizabethan literary culture.en
dc.subject.translatedimitatioen
dc.subject.translatedGeorge Puttenhamen
dc.subject.translatedelizabethan poeticsen
dc.subject.translatedclassical poeticsen
dc.subject.translatedrhetoricen
dc.subject.translatedHoratiusen
dc.subject.translatedQuintilianusen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Číslo 1-2 (2015)
Číslo 1-2 (2015)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Havlova.pdfPlný text132,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29452

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.