Title: Velikost hlavičky plodu a vliv manuální perineální protekce
Fetal head size and effect of manual perineal protection
Authors: Jansová, Magdalena
Kališ, Vladimír
Rušavý, Zdeněk
Raisanen, Sari
Lobovský, Libor
Laine, Katariina
Citation: JANSOVÁ, M., KALIŠ, V., RUŠAVÝ, Z., RAISANEN, S., LOBOVSKÝ, L., LAINE, K. Fetal head size and effect of manual perineal protection. PLoS One, 2017, roč. 12, č. 12, s. 1-12. ISSN 1932-6203.
Issue Date: 2017
Publisher: Public Library of Science
Document type: článek
article
URI: 2-s2.0-85039849641
http://hdl.handle.net/11025/29486
ISSN: 1932-6203
Keywords: manuální perineální protekce, vaginální porod, napětí, hlavička plodu
Keywords in different language: manual perineal protection, vaginal delivery, tension, fetal head
Abstract: Cílem studie je vyhodnotit zda dříve identifikovaná modifikace Vídeňské metody manuální perineální protekce je také nejefektivnější pro redukci perineálního napětí v případech s výrazně menší nebo větší hlavičkou plodu.
Abstract in different language: The aim of this study was to evaluate whether a previously identified modification of Viennese method of perineal protection remains most effective for reduction of perineal tension in cases with substantially smaller or larger fetal heads.
Rights: © Public Library of Science
Appears in Collections:Články / Articles (NTIS)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Jansova_e0189842.pdf5,9 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29486

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD