Title: Možnosti kontroly hloubky protavení během laserového přetavení žárově stříkaných povlaků
Possibilities of controlling the depth of remelting during laser remelting of thermally sprayed coating by means of infrared thermography
Authors: Vostřák, Marek
Tesař, Jiří
Houdková Šimůnková, Šárka
Hruška, Matěj
Citation: VOSTŘÁK, M., TESAŘ, J., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., HRUŠKA, M. Possibilities of controlling the depth of remelting during laser remelting of thermally sprayed coatings by means of infraded thermography. In Metal 2017 - 26. Mezinárodní konference Metalurgie a materiálů. Ostrava: TANGER Ltd., 2017. s. 1158-1163. ISBN 978-80-87294-79-6.
Issue Date: 2017
Publisher: TANGER Ltd.
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://hdl.handle.net/11025/29500
ISBN: 978-80-87294-79-6
Keywords: laserové přetavení;HVOF povlaky;tepelné zpracování;infračervená diagnostika
Keywords in different language: laser remelting, HVOF coatings, heat post-treatment, infrared diagnostic
Abstract: Laserové přetavování žárově stříkaných povlaků je slibnou možností jak zlepšit jejich funkční vlastnosti. Vyžaduje však přesnou kontrolu parametrů zpracování, aby bylo dosaženo požadované hloubky protavení. V této studii je použita infračervená NIR kamera k měření hloubky protavení během přetavení HVOF povlaku stellitu diodovým laserem. Představeny jsou možnosti vyhodnocení měření. Je spočítána šířka oblasti taveniny, která ukazuje vysokou korelaci s dosaženou hloubkou protavení. Studie ukazuje vhodnost použití NIR kamery k měření procesu přetavení.
Abstract in different language: Laser remelting of thermally sprayed coatings is a promising possibility how to improve their functional properties. However, it requires precise control of processing parameters to achieve desired depth of remelting. In this study, the near-infrared (NIR) camera is used to measure the achieved depth of remelting during diode laser remelting of HVOF sprayed coatings. Possibilities how to evaluate the temperature field in the melting area are presented. The width of melting pool is calculated and it shows high correlation with achieved depth of remelting. The study shows that the NIR measurement can be used for controlling the depth of remelting during a laser remelting of coatings.
Rights: Plný text není přístupný.
© Tanger
Appears in Collections:Konferenční příspěvky / Conference Papers (KMA)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (CTM)
Konferenční příspěvky / Conference Papers (KFY)
OBD

Files in This Item:
File SizeFormat 
Vostrak_METAL2017.pdf1,29 MBAdobe PDFView/Open    Request a copy


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29500

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD