Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKotková, Pavlína
dc.contributor.authorPěchoučková, Šárka
dc.contributor.editorHonzíková, Jarmila
dc.contributor.editorSimbartl, Petr
dc.date.accessioned2018-09-12T07:35:30Z-
dc.date.available2018-09-12T07:35:30Z-
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationHONZÍKOVÁ, Jarmila a Petr SIMBARTL, eds. Olympiáda techniky Plzeň 2018: Sborník abstraktů z mezinárodní studentské odborné konference: 22.5.–23.5. 2018 Vienna House Easy Pilsen. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 66. ISBN 978-80-261-0793-4.cs
dc.identifier.isbn978-80-261-0793-4
dc.identifier.urihttp://www.zcu.cz/export/sites/zcu/pracoviste/vyd/online/ot2018-abstracts.pdf
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/29869
dc.identifier.urihttp://files.olympiadatechniky.cz/ot2018-abstracts.pdf
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o využití pracovních činností v hodinách matematiky. Dále také o realizaci konkrétních výukových pomůcek v pracovních činnostech a jejich aplikaci ve vyučovacích hodinách matematiky. Diplomová práce je rozdělena na dvě části. Teoretickou část, kde se zabývám vymezením základních termínů v oblasti Rámcově vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, komplexní shrnutí týkající se teorie pracovních činností a také zmínění hlavních druhů metod práce a forem výuky. V praktické části jsem se již zabývala zhotovením konkrétních pomůcek či výrobků, které jsem poté společně s žáky využila v praxi. Jako nezbytnou součást praktické části považuji také celkovou analýzu vždy konkrétní činnosti jak z hlediska pracovních činností, tak z hlediska vyučování matematiky.cs
dc.format1 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.relation.ispartofseriesOlympiáda techniky Plzeň 2018cs
dc.rights© Západočeská univerzita v Plznics
dc.subjectpracovní činnostics
dc.subjectmatematikacs
dc.titleVyužití pracovních činností ve výuce matematiky na 1. stupnics
dc.title.alternativeUsing craft activities in maths classes at primary schoolsen
dc.typekonferenční příspěvekcs
dc.typeconferenceObjecten
dc.rights.accessopenAccessen
dc.type.versionpublishedVersionen
dc.description.abstract-translatedThis thesis focuses on use of Crafts in teaching Mathematics. It is also about making acutall products and implementig them into Mathematics classes. The thesis is divided into two parts. Theoretical part provides explenation of basic terminology realted to Czech national curriculum for primary education, description of theory of Crafts and basic methods and forms of teaching. Second part is practical. There is description of actuall products which were used in teaching Mathematics. Second part provides analysis of each activity in terms of teaching Crafts and also in terms of teaching Mathematics.en
dc.subject.translatedcraftsen
dc.subject.translatedMathematicsen
dc.type.statusPeer-revieweden
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2018
Olympiáda techniky Plzeň 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kotkova.pdfPlný text353,25 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/29914

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.