Název: Sběrné středisko Bedřichov v letech 1945–1947 aneb Internační zařízení pro Němce na Havlíčkobrodsku
Další názvy: Internment camp Bedřichov in the years 1945-1947 or Detention camp for Germans in the Havlíčkův Brod region
Autoři: Karel, Jan
Citace zdrojového dokumentu: Memo: časopis pro orální historii. 2017, roč. 7, č. 1, s. 28-66.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: viaCentrum
Typ dokumentu: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/29932
http://www.sohi.maweb.eu/wp-content/uploads/2017/03/MEMO-2017_1_final.pdf
ISSN: 1804-753X (print)
1804-7548 (online)
Klíčová slova: Havlíčkobrodsko;odsun;Němci;sběrné zařízení;českoněmecké vztahy
Klíčová slova v dalším jazyce: Havlíčkův Brod Region;expulsion;Germans;internment camp;Czech-German relations
Abstrakt: Tato studie pojednává o sběrném středisku v Bedřichově v tehdejším politickém okresu Havlíčkův Brod. Toto zařízení vzniklo v roce 1945 a svoji činnost ukončilo roku 1947. Sloužilo výhradně pro internaci osob německé národnosti, na které se vztahovalo poválečné vysídlení. Studie se především zabývá činností tohoto střediska, jeho vnitřní správou a životem uvnitř.
Abstrakt v dalším jazyce: The present study deals with the internment camp in Bedřichov in former political district Havlíčkův Brod. This facility arose in the year 1945 and ended its activity in the year 1947. It served solely for the detention of the persons of German nationality affected by the post-war expulsion. The study deals, in particular, with the activity of this camp, its internal management and life inside.
Práva: © viaCentrum
Vyskytuje se v kolekcích:Roč. 7, č. 1 (2017)
Roč. 7, č. 1 (2017)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Karel.pdfPlný text317,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/29932

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.