Katedra managementu, inovací a projektů / Department of Management, Innovation and Projects

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Taušl Procházková, Petra
Podnikatelský inkubátor jako nástroj podpory malého a středního podnikání

Small and medium size entrepreneurs represent a very important group of business subjects in the world economy which fights a number of issues. Most of these problematic factors can be eliminated or lowered by a suitably chosen tool of support of business activities. The autho...