Katedra občanského práva / Department of Civil Right

Zobrazit statistiky

Kolekce


Poslední příspěvky

Hobl, Jaroslav
Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele a dopady na exekuční řízení

The article deals with the assessment of consumer creditworthiness and the impact on enforcement proceedings. Last year, several decisions of the Constitutional Court appeared which provide (in my opinion unjustified) protection of debtors 'rights at the expense of creditors' rights. One&...

Heřmanová, Kateřina
Rozhodování o nákladech řízení o excindační žalobě v kontextu judikatury

The Act doesn´t independently deal with the costs in the exclusion proceedings within the scope of excise actions and the court applies general provisions on reimbursement of costs of proceedings, primarily according to § 142 of the Code of Civil Procedure, i.e. decides according&#...

Dvořák, Tomáš
Prohlášení vlastníka po první novele právní úpravy bytového spoluvlastnictví v občanském zákoníku

This article deals with the legal regulation of the owner's declaration after the first amendment to the legal regulation of housing co-ownership in the Civil Code. Amendment to the Civil Code made by Act No. 162/2020 Coll. entered into force on 1 July 2020.

Jareš, Adam
Kryptoměny a občanské právo

Cryptocurrencies are not currently regulated by civil law and it is possible to find their regulation only in public law. The main aim of this text is to examine how the Civil Code can deal with cryptocurrencies, what legal relationships arise when a transaction is includ...

Pauly, Jan
Několik zamyšlení na smluvním právem ve sportu

Contract law in sport industry certainly deserves increased attention. It is a very frequent subject of not only academic but also social discourse, which, however, sometimes encounters on a barrier of ignorance of some basic contours of this branch. In this context, the author...