Katedra výpočetní a didaktické techniky / Department of Computing and Didactic Technology

Kolekce


Recent Submissions

Juhaňák, Libor , Zounek, Jiří , Rohlíková, Lucie
Using process mining to analyze students' quiz-taking behavior patterns in a learning management system

Lomička, Zdeněk , Horváthová, Dana , Michalíková, Alžbeta , Filipi, Zbyněk , Škrinárová, Jarmila , Voštinár, Patrik
Řešení úloh v blokovém programování jako součást projektového dne založeného na deskoherních principech

Průcha, Tomáš
Computer science teacher preparation in an international context : a comparative study

Ratislavová, Kateřina , Bužgová, Radka , Vejvodová, Jana
Perinatal palliative care education: An integrative review

The aim of this review was to analyze the effectiveness of teaching healthcare professionals in perinatal palliative care, methods of evaluating the teaching, and the teaching strategies used. Design:An integrative review. Methods: A systematic search was conducted for English language peer ...

Kubíková, Kateřina , Lukavská, Kateřina , Boháčová, Aneta , Mainz, Denis , Svobodová, Sandra
Test Anxiety Inventory (TAI): validization and psychometric properties of Czech version

This study details the development and validation of a Czech language version of the Test Anxiety Inventory (TAI). The TAI instrument has been created to allow acquisition of empirical evidence on the two above-mentioned components in practical situations. This measurement tool addresses...