Název: Využití PowerShellu pro správu Windows sítě
Další názvy: Usage of PowerShell for Windows network management
Autoři: Dušek, Václav
Vedoucí práce/školitel: Pešička, Ladislav
Oponent: Lipka, Richard
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3028
Klíčová slova: PowerShell;skript;cmdlet;Active Directory;PHP;modul
Klíčová slova v dalším jazyce: PowerShell;script;cmdlet;Active Directory;PHP;module
Abstrakt: PowerShell je rozšiřitelným shellem se skriptovacím jazykem pro Windows. Cílem této práce je prozkoumat jeho možnosti z hlediska správy Windows sítě a Active Directory domény. Dále navrhnout vhodné činnosti pro správu sítě, ke kterým bude PowerShell využit, a vytvořit aplikaci, kterou bude tyto činnosti možné ovládat. Pro aplikaci bylo zvoleno webové prostředí, které obsahuje celkem pět modulů oblastí pro správu sítě. Aplikace je dále rozšiřitelná a je možné přidávat další moduly nebo modifikovat současné. Součástí práce je oveření funkčnosti ve virtuálním prostředí.
Abstrakt v dalším jazyce: PowerShell is extensible shell with scripting language for Windows. The objective of diploma thesis is to investigate its options in terms of Windows network management and Active directory domain. Next aim is suggest appropriate activities for network management that will be used and create an application that these activities will be controlled. For this application was chosen web interface, that contains five modules for network management. Application is also extensible and adding next modules or modify current modules is possible. The functionality of the application will be verified in the virtual environment.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KIV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
DiplomovaPrace_Dusek.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0036Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce127,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0036Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce403,04 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
A09N0036Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce253,65 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3028

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.