Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPešička, Ladislav
dc.contributor.authorDušek, Václav
dc.contributor.refereeLipka, Richard
dc.date.accepted2012-06-18
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:14Z-
dc.date.available2010-08-30cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:14Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2011-06-23
dc.identifier39213
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3028
dc.description.abstractPowerShell je rozšiřitelným shellem se skriptovacím jazykem pro Windows. Cílem této práce je prozkoumat jeho možnosti z hlediska správy Windows sítě a Active Directory domény. Dále navrhnout vhodné činnosti pro správu sítě, ke kterým bude PowerShell využit, a vytvořit aplikaci, kterou bude tyto činnosti možné ovládat. Pro aplikaci bylo zvoleno webové prostředí, které obsahuje celkem pět modulů oblastí pro správu sítě. Aplikace je dále rozšiřitelná a je možné přidávat další moduly nebo modifikovat současné. Součástí práce je oveření funkčnosti ve virtuálním prostředí.cs
dc.format63 s. (85 171 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectPowerShellcs
dc.subjectskriptcs
dc.subjectcmdletcs
dc.subjectActive Directorycs
dc.subjectPHPcs
dc.subjectmodulcs
dc.titleVyužití PowerShellu pro správu Windows sítěcs
dc.title.alternativeUsage of PowerShell for Windows network managementen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedPowerShell is extensible shell with scripting language for Windows. The objective of diploma thesis is to investigate its options in terms of Windows network management and Active directory domain. Next aim is suggest appropriate activities for network management that will be used and create an application that these activities will be controlled. For this application was chosen web interface, that contains five modules for network management. Application is also extensible and adding next modules or modify current modules is possible. The functionality of the application will be verified in the virtual environment.en
dc.subject.translatedPowerShellen
dc.subject.translatedscripten
dc.subject.translatedcmdleten
dc.subject.translatedActive Directoryen
dc.subject.translatedPHPen
dc.subject.translatedmoduleen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DiplomovaPrace_Dusek.pdfPlný text práce1,16 MBAdobe PDFView/Open
A09N0036Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce127,47 kBAdobe PDFView/Open
A09N0036Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce403,04 kBAdobe PDFView/Open
A09N0036Pprubeh.pdfPrůběh obhajoby práce253,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3028

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.