Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHájková, Jana
dc.contributor.authorAdam, David
dc.contributor.refereeLedvina, Jiří
dc.date.accepted2012-09-11
dc.date.accessioned2013-06-19T06:31:26Z-
dc.date.available2011-08-31cs
dc.date.available2013-06-19T06:31:26Z-
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-06-28
dc.identifier46184
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/3047
dc.description.abstractÚčelem práce je definovat a implementovat informační systém využitelný v organizacích pracujících s dětmi a mládeží. Prvním cílem práce je definovat požadavky na funkčnost, hlavním kritériem návrhu je efektivní využití dostupné informační techniky a možnost automatizace vybraných procesů. Druhým cílem je implementovat prototyp navrženého portálu, vytvořit testovací prostředí a provést nasazení v praxi, které by potvrdilo použitelnost výsledného řešení.cs
dc.format54 s., 11 s. přílohcs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectJ2EEcs
dc.subjectJavaScriptcs
dc.subjectinformační systémcs
dc.subjectportálcs
dc.subjectDDMcs
dc.subjectmonitorování sítěcs
dc.subjectwebová aplikacecs
dc.subjectJNDIcs
dc.subjectLDAPcs
dc.titlePortál pro DDMcs
dc.title.alternativePortal for DDMen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta aplikovaných vědcs
dc.description.departmentKatedra informatiky a výpočetní technikycs
dc.thesis.degree-programInženýrská informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis analyses and implements an information system, which is usable in organizations that work with children and teenagers. The first goal of work is to define requirements for functions. Main criterion of design is effective usage of available information technology and possibility for automate selected processes. The second goal is to implement the prototype of designed portal, create environment for testing and deploy application to prove usability of final solution.en
dc.subject.translatedJ2EEen
dc.subject.translatedJavaScripten
dc.subject.translatedinformation systemen
dc.subject.translatedportalen
dc.subject.translatednetwork monitoringen
dc.subject.translatedweb applicationen
dc.subject.translatedJNDIen
dc.subject.translatedLDAPen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KIV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DavidAdam_DT.pdfPlný text práce1,85 MBAdobe PDFView/Open
A10N0029Pposudek-ved.pdfPosudek vedoucího práce396,14 kBAdobe PDFView/Open
A10N0029Pposudek-op.pdfPosudek oponenta práce407,75 kBAdobe PDFView/Open
A10N0029Pobhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce168,54 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3047

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.