Publikace FPE / Publications of FPE

Podkomunity

58 items
16 items
26 items
225 items
106 items

Recent Submissions

Moc, Pavel
Zahraniční i domácí přístup k problematice vzdělávání počítačem řízených strojů

Baťko, Jan
Počínání žáků při práci s robotickou stavebnicí

Lomička, Zdeněk
Využití potenciálu studentských prací z předmětu algoritmizace pro vzdělávání

Fiala, Jan
Simulování třídních schůzek ve virtuálním prostředí

Havránková, Tereza
Převrácená třída a výuková videa v hodinách anglického jazyka