Název: Prostor učení - knihovnická informační platforma: zkušenosti a výsledky kooperačního projektu knihoven ze Saska a Česka
Další názvy: Lernraum - bibliothekarische informationsplattform: Erfahrungen und Ergebnisse des Kooperationsprojektes von Bibliotheken in Sachsen und Tschechien
Autoři: Malz, Angela
Ullmann, Monika
Maiwald, Falk
Schwarzbach, Ralf
Faitová, Miloslava
Šrajbová, Magda
Firstová, Zdeňka
Pourová, Miroslava
Konvalinková, Blanka
Petrýdesová, Dana
Vencláková, Jitka
Ovčáčík, Václav
Citace zdrojového dokumentu: MALZ, Angela; ULLMANN, Monika; MAIWALD, Falk; SCHWARZBACH, Ralf; FAITOVÁ, Miloslava; ŠRAJBOVÁ, Magda; FIRSTOVÁ, Zdeňka; POUROVÁ, Miroslava; KONVALINKOVÁ, Blanka; PETRÝDESOVÁ, Dana; VENCLÁKOVÁ, Jitka; OVČÁČÍK, Václav. Prostor učení - knihovnická informační platforma: zkušenosti a výsledky kooperačního projektu knihoven ze Saska a Česka = Lernraum - bibliothekarische informationsplattform: Erfahrungen und Ergebnisse des Kooperationsprojektes von Bibliotheken in Sachsen und Tschechien.Chemnizt: Universitätsbibliothek der TU Chemnitz, 2018. 88, 100 s. ISBN 978-3-96100-063-0.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Typ dokumentu: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/30710
ISBN: 978-3-96100-063-0
Klíčová slova: knihovny;česko-saská spolupráce;elektronická média;meziknihovní výpůjční služba;učení;otevřený přístup;informační vzdělávání
Klíčová slova v dalším jazyce: libraries;czech-saxon cooperation;electronic media;interlibrary loan service;teaching;open access;information education
Abstrakt: V rámci kooperačního Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem sasko 2014-2020 spolupracovali Univerzitní knihovna Chemnitz, Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Univerzitní knihovna v Plzni a Univerzitní knihovna v Liberci na projektu "Prostor učení - Knihovnická informační platforma. V rámci projektu bylo stanoveno 5 milníků obsahující konsorcionální pořízení elektronických informačních zdrojů, přeshraniční meziknihovní výpůjční službu a technické vybavení knihoven ale i nabídky zprostředkování informačního vzdělávání a podpory hnutí Open Access.
Abstrakt v dalším jazyce: Im Rahmen des Kooperationsprogrammes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 bis 2020 arbeiteten die Universitätsbibliothek Chemnitz, die Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz, die Wissenschaftliche Bezirksbibliothek Liberec, die Universitätsbibliothek in Pilsen und die Universitätsbibliothek in Liberec im Projekt „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“. Innerhalb des Projektes waren 5 Meilensteine zu erreichen, die konsortialer Erwerbung von elektronischen Büchern, grenzüberschreitender Fernleihe und technischer Ausstattung der Bibliotheken über Angebote zur Vermittlung von Informationskompetenz bis hin zur Unterstützung der Open-Access-Bewegung reichten.
Práva: © Technische universität Chemnitz
Vyskytuje se v kolekcích:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Souhlas_s_ulozenim_DSpace.pdfSouhlas s uložením633,24 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Lernraum.pdfNěmecká část3,8 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Prostor_uceni.pdfČeská část2,4 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/30710

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.