Title: Prostor učení - knihovnická informační platforma: zkušenosti a výsledky kooperačního projektu knihoven ze Saska a Česka
Other Titles: Lernraum - bibliothekarische informationsplattform: Erfahrungen und Ergebnisse des Kooperationsprojektes von Bibliotheken in Sachsen und Tschechien
Authors: Malz, Angela
Ullmann, Monika
Maiwald, Falk
Schwarzbach, Ralf
Faitová, Miloslava
Šrajbová, Magda
Firstová, Zdeňka
Pourová, Miroslava
Konvalinková, Blanka
Petrýdesová, Dana
Vencláková, Jitka
Ovčáčík, Václav
Citation: MALZ, Angela; ULLMANN, Monika; MAIWALD, Falk; SCHWARZBACH, Ralf; FAITOVÁ, Miloslava; ŠRAJBOVÁ, Magda; FIRSTOVÁ, Zdeňka; POUROVÁ, Miroslava; KONVALINKOVÁ, Blanka; PETRÝDESOVÁ, Dana; VENCLÁKOVÁ, Jitka; OVČÁČÍK, Václav. Prostor učení - knihovnická informační platforma: zkušenosti a výsledky kooperačního projektu knihoven ze Saska a Česka = Lernraum - bibliothekarische informationsplattform: Erfahrungen und Ergebnisse des Kooperationsprojektes von Bibliotheken in Sachsen und Tschechien.Chemnizt: Universitätsbibliothek der TU Chemnitz, 2018. 88, 100 s. ISBN 978-3-96100-063-0.
Issue Date: 2018
Publisher: Universitätsbibliothek der TU Chemnitz
Document type: monografie
book
URI: http://hdl.handle.net/11025/30710
ISBN: 978-3-96100-063-0
Keywords: knihovny;česko-saská spolupráce;elektronická média;meziknihovní výpůjční služba;učení;otevřený přístup;informační vzdělávání
Keywords in different language: libraries;czech-saxon cooperation;electronic media;interlibrary loan service;teaching;open access;information education
Abstract: V rámci kooperačního Programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem sasko 2014-2020 spolupracovali Univerzitní knihovna Chemnitz, Vysokoškolská knihovna Zittau/Görlitz, Krajská vědecká knihovna v Liberci, Univerzitní knihovna v Plzni a Univerzitní knihovna v Liberci na projektu "Prostor učení - Knihovnická informační platforma. V rámci projektu bylo stanoveno 5 milníků obsahující konsorcionální pořízení elektronických informačních zdrojů, přeshraniční meziknihovní výpůjční službu a technické vybavení knihoven ale i nabídky zprostředkování informačního vzdělávání a podpory hnutí Open Access.
Abstract in different language: Im Rahmen des Kooperationsprogrammes zur Förderung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014 bis 2020 arbeiteten die Universitätsbibliothek Chemnitz, die Hochschulbibliothek Zittau/Görlitz, die Wissenschaftliche Bezirksbibliothek Liberec, die Universitätsbibliothek in Pilsen und die Universitätsbibliothek in Liberec im Projekt „Lernraum – Bibliothekarische Informationsplattform“. Innerhalb des Projektes waren 5 Meilensteine zu erreichen, die konsortialer Erwerbung von elektronischen Büchern, grenzüberschreitender Fernleihe und technischer Ausstattung der Bibliotheken über Angebote zur Vermittlung von Informationskompetenz bis hin zur Unterstützung der Open-Access-Bewegung reichten.
Rights: © Technische universität Chemnitz
Appears in Collections:Monografie a kolektivní monografie / Monographs and collective monographs

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Souhlas_s_ulozenim_DSpace.pdfSouhlas s uložením633,24 kBAdobe PDFView/Open
Lernraum.pdfNěmecká část3,8 MBAdobe PDFView/Open
Prostor_uceni.pdfČeská část2,4 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/30710

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.