Title: Obchodní korporace a jejich skutečný majitel
Other Titles: Business corporations and their beneficial owner
Authors: Fischerová, Eliška
Citation: FISCHEROVÁ, E. Obchodní korporace a jejich skutečný majitel. In: Obchodní právo, 2018, roč. 27, č. 9, s. 324-335. ISSN 1210-8278.
Issue Date: 2018
Publisher: Prospektrum
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/31125
ISSN: 1210-8278
Keywords: Skutečný majitel;evidence údajů o skutečných majitelích;obchodní korporace;AML zákon;5. AML směrnice
Keywords in different language: Beneficial owner;beneficial owner evidence;business corporations;AML regulation;5th AML directive
Abstract: Předkládaný příspěvek se zabývá novou povinností obchodních korporací zaznamenávat aktuální údaje o jejich skutečných majitelích a zapsat je do nové evidence. Článek rovněž analyzuje relevantní AML právní úpravu na Slovensku a popisuje budoucí změny, který vyplývají z 5. směrnice proti praní špinavých peněz.
Abstract in different language: The submitted paper deals with a new duty of the business corporations to hold current information on their beneficial owners and to register the beneficial owners in a new evidence. The paper also analyses the relevant AML regulation in Slovakia and describes the future changes which follow from the 5th Anti-Money Laundering Directive.
Rights: Plný text není přístupný.
© Prospektrum
Appears in Collections:Články / Articles (KPO)
OBDPlease use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

search
navigation
  1. DSpace at University of West Bohemia
  2. Publikační činnost / Publications
  3. OBD