Title: Procesní analýza činností v technické přípravě výroby
Other Titles: Process analysis of activities in technical department preparation
Authors: Turč, Jakub
Advisor: Ulrych Zdeněk, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kopeček Pavel, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31352
Keywords: procesní modelování;metoda aris;technická příprava výroby;zpracování technické změny;zpracování přijaté poptávky;výpočet ceny dílců;administrativní práce;změna procesu
Keywords in different language: process modeling;aris method;technical department preparation;reception of change request;reception of request for quote;part price calculation;administrative work;process change
Abstract: Předkládaná diplomová práce zabývající se procesní analýzou v technické přípravě výroby je rozdělena na teoretickou a praktickou část. První část je zaměřena na teoretický základ a pojednává o procesním modelování a pojmech spojených s přípravou výroby. V praktické části jsou v softwaru ARIS vymodelování dva procesy probíhajících v technické přípravě výroby. Jedná se o vyřízení přijaté poptávky a vyřízení technické změny přijaté od zákazníka. Na základě konzultací s pracovníky, pozorování procesů v praxi a vymodelovaných procesu v softwaru ARIS jsou navržena opatření vedoucí k zlepšení procesů. Úpravami těchto procesů lze docílit snížení především administrativních časů.
Abstract in different language: This diploma thesis which is dealing with process analysis of activities in technical department preparation is dived in two basic section. First theoretical part is used as a base line for practical part. Theoretical part is about process modeling and terms connected with technical preparation for production. Practical part was focused on modeling of chosen processes a deep description and analysis. For modeling was used ARIS software. Chosen process are solving reception of change request and solving reception for new quote. Based on discussion with staffs which are dealing with these processes and practical observation was done evaluation of these processes. Created models were used as well. According this evaluation was set up proposal for corrective actions which will lead to improve these processes. Thru this changes company can save time especial for administrations.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jakub Turc S15N0047K_DP.pdfPlný text práce4,79 MBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Turc.pdfPosudek oponenta práce587,9 kBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP_Turc.pdfPosudek vedoucího práce590,55 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Turc.pdfPrůběh obhajoby práce480,34 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31352

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.