Title: Návrh prostorového uspořádání a analýza materiálových toků lakovacího střediska
Other Titles: Design layout and material flow analysis of the paint shop
Authors: Polena, Antonín
Advisor: Šimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Kunžwart Jan, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31359
Keywords: lakovací linka;layout;materiálový tok;abc analýza;sankeyův diagram
Keywords in different language: painting line;layout;material flow;abc analysis;sankey diagram
Abstract: Tato práce řeší problematiku prostorového uspořádání a vložení nové lakovací linky do prostoru stávající lakovny ve firmě INOTECH ČR spol. s r.o. Teoretická část je zaměřena na problematiku prostorového řešení, popis aktuálního stavu lakovny, analýzu zásob a stávajících lakovacích linek. V praktické části jsou kapacitní výpočty, navrženy nové varianty řešení prostorového uspořádání lakovacích linek a zásobování lakovacích linek. U každé varianty je zmapován materiálový tok, který je klíčový pro zhodnocení navržených variant.
Abstract in different language: This paper is studying the proposal of the layout and insert a new paint line in the space of existing paint shop in the company´s INOTECH ČR s.r.o. The theory part is focused on the issues of layout solutions, current state of the existing paint, stock analysis and painting lines. In the practical part, there are capacity calculations, proposal for different solutions of possible set up of the painting lines and supplying painting lines. The flow of the materials is described with each variation suggested, which is decisive for the evaluation of proposed options.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Polena_2018.pdfPlný text práce9,19 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_vedouciho_DP_Polena.pdfPosudek vedoucího práce554,18 kBAdobe PDFView/Open
oponentni_posudek_DP_Polena.pdfPosudek oponenta práce716,64 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Polena.pdfPrůběh obhajoby práce443,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31359

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.