Title: Automatické vyhodnocení dat laserového skenování železniční trati
Other Titles: Automatic evaluation of a railway laser-scan data
Authors: Brunclíková, Markéta
Advisor: Fiala Radek, Ing. Ph.D.
Referee: Havlíček Radomíř, Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31480
Keywords: rozpoznávání;mračno bodů;laserové skenování;laserové skenování železniční trati;hough transformace;vzdálenost dvou kolejí
Keywords in different language: recognition;point cloud;laser scanning;laser scanning of a railway;hough transform;distances between two pairs of tracks
Abstract: Tato práce se zabývá zpracováním dat laserového skenování železniční trati. Cílem práce je nalézt souřadnice kolejnic a získání středu sousední koleje, což lze využít k hodnocení vzdáleností dvou kolejí a nalezení kritických míst s nevyhovující vzdáleností dvou kolejí. Praktická část obsahuje popis použitých dat a vyvinutý algoritmus. Algoritmus nalezne ze souřadnic bodů laserového skenování souřadnice bodů, které popisují tvar kolejnic. Z toho je pak možné vypočítat střed koleje a také vzdálenost středů dvou kolejí. Základní metoda využitá pro nalezení kolejnic je Hough transformace, pomocí níž lze detekovat přímky, které popisují kolejnici. Poloha je dále zpřesněna numerickou optimalizací. Data byla pořízena kolejovým vozíkem GRP5000 se skenerem Profiler 6012 od firmy Amberg Technologies.
Abstract in different language: This master thesis deals with the evaluation of railway laser-scan data. The aim of this work is the detection of rail coordinates of two neighboring pairs of tracks and obtaining the central points in the middle of each pair. The rail central points can be used for evaluation of distances between two pairs of tracks and for determining the critical spaces that have insufficient distances between two pairs of tracks. The practical part of this work contains a description of the data obtained and an algorithm created by this author. The algorithm selects rail coordinates of points measured by the laser scanner. The rail profile, described by a set of line segments, is detected in the measured profiles using the Hough transform. The precise position and rotation of the rail is computed by means of a numerical optimalization. The laser-scan data was obtained Amberg Technologies GRP5000 rail-track pushcart with a Profiler 6012 scanner.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Brunclikova.pdfPlný text práce3,13 MBAdobe PDFView/Open
PO_Brunclikova_Marketa.pdfPosudek oponenta práce380,75 kBAdobe PDFView/Open
PV_Brunclikova_Marketa.pdfPosudek vedoucího práce487 kBAdobe PDFView/Open
M_Brunclikova.pdfPrůběh obhajoby práce180,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31480

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.