Title: Obec s rozšířenou působností
Other Titles: Municipality with Extended Competence
Authors: Brotánková, Martina
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31498
Keywords: veřejná správa;státní správa;samospráva;územní samospráva;reforma veřejné správy;obce s rozšířenou působností;obce;okresy;základní územně samosprávné celky;vyšší územně samosprávné celky;regiony;orgány obcí;obecní úřad;samostatná působnost;přenesená působnost;město rokycany
Keywords in different language: public administration;state administration;local government;reform;municipalities with extended competence;municipality;districts;regions;municipal authorities;municipal office;delegated powers;separate powers;city rokycany
Abstract: Tématem diplomové práce je "Obec s rozšířenou působností". Práce obsahuje základní vymezení pojmů veřejné správy a územní samosprávy. Popisuje vývoj územní samosprávy až po její reformu a současnou podobu. Dále definuje postavení obcí jako základních územně samosprávných celků, druhy obcí a působnost obcí, která úzce souvisí s tématem. Obce s rozšířenou působností vykonávají působnost pro více obcí ve svém správním obvodu. Práce dále charakterizuje samotné obce s rozšířenou působností, jejich organizační strukturu a činnosti. Fungování obcí s rozšířenou působností je znázorněno na konkrétní obci s rozšířenou působností, a to na městě Rokycany. Závěr práce nastiňuje aktuální návrh zákona o územně správním členění státu.
Abstract in different language: The topic of diploma thesis is Municipality with extended competence. First define the basic concepts of public administration and local government. Other chapters describe the status of municipalities as their organizational structure and competencies that are important for the topic. An essential chapter of this diploma thesis is a chapter on the newly prepared act on the territorial division of the state. This is a harmonization of the administrative division of the state in which the territorial borders of some districts will be changed. In a conclusion the Municipality with extended competence and its structure is shown in the specific case of city of Rokycany.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP- Bc. Martina Brotankova.pdfPlný text práce2,05 MBAdobe PDFView/Open
Brotankova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce614,17 kBAdobe PDFView/Open
Brotankova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce349,8 kBAdobe PDFView/Open
Brotankova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce312,15 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31498

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.