Title: Státní služba
Other Titles: Civil service
Authors: Holnová, Alena
Advisor: Louda Tomáš, JUDr. CSc.
Referee: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31504
Keywords: zákon o státní službě;služební zákon;veřejná správa;státní správa;státní služba
Keywords in different language: public servant;civil service;the law on civil servants;public servants act;public administration;government administration
Abstract: Ve své diplomové práci popisuji nejdříve vývoj veřejné služby a následně vývoj státní správy. Zmiňuji se o předešlé právní úpravě - zákon č. 218/2002 Sb, služební zákon, která byla nahrazena zákonem č. 234/2014 Sb., o státní službě. Zabývám se i postupem přijímání tohoto zákona. V poslední kapitole rozebírám některá vybraná ustanovení zákona o státní službě a v závěru práce hodnotím, zda je zákon o státní službě kvalitní.
Abstract in different language: In my diploma thesis I first describe the development of the public service and subsequently the development of the state administration. I am referring to the previous legal regulation - Act No. 218/2002 Coll., The Staff Act, which was replaced by Act No. 234/2014 Coll., On Civil Service. I deal with the procedure of the adoption of this law. In the last chapter I discuss some selected provisions of the Civil Service Act and at the end of the thesis I assess whether the State Service Act is of good quality.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP AH.pdfPlný text práce838,94 kBAdobe PDFView/Open
Holnova - Posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce579,76 kBAdobe PDFView/Open
Holnova - Posudek OP.pdfPosudek oponenta práce337,49 kBAdobe PDFView/Open
Holnova - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce299,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31504

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.