Title: Sametová revoluce a samospráva po roce 1989
Other Titles: Velvet revolution and self-government after 1989
Authors: Kadlec, Vojtěch
Advisor: Valeš Lukáš, Doc. PhDr. Ph.D.
Referee: Matula Miloš, JUDr. CSc.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31508
Keywords: vyšší územně samosprávný celek;územně samosprávný celek;územní samospráva;veřejná správa;působnost obce;působnost kraje;kompetence
Keywords in different language: higher territorial self-governing unit;territorial self-governing unit;self-goverment;public administration;the municipality's competence;the competence of the region;competence
Abstract: Diplomová práce se zabývá tématy dvou rovin. V prvé řadě popisuje Sametovou revoluci, jakož i události roku 1989 a charakterizuje historicko-politický kontext z hlediska vývoje Československa po druhé světové válce. Druhou rovinou práce je analýza reformy veřejné správy, přicházející se vznikem nového státního zřízení s ohledem na samosprávu, jakož i její etapy a důsledky.V této návaznosti detailně popisuje územní samosprávu České republiky a její charakteristiku.
Abstract in different language: The master thesis deals with topics of two levels. Firstly its describes the Velvet Revolution and the events of 1989 and characterizes the historical and political context from the viewpoint of the development of Czechoslovakia after the Second World War. The second level of the thesis is the analysis of the reform of the public administration which comes with the emergence of a new state system with regard to self-government, as well as its stages and consequences. In this context, it describes in detail the territorial self-government of the Czech Republic and its characteristics.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KSR)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VOJTECH_KADLEC_DIPLOMOVA PRACE_MAGISTR_NAVAZUJICI_2018_.pdfPlný text práce1,4 MBAdobe PDFView/Open
Kadlec - posudek VP.pdfPosudek vedoucího práce397,89 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec - Posudek OP - DP.pdfPosudek oponenta práce355,01 kBAdobe PDFView/Open
Kadlec - Protokol DP.pdfPrůběh obhajoby práce322,49 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31508

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.