Title: Pokročilé metody tepelného zpracování pružinových ocelí
Authors: Kotous, Jakub
Advisor: Nacházelová Daniela, Ing. Ph.D.
Referee: Jirková Hana, Dr. Ing.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31622
Keywords: asr;sferoidizace karbidů;žíhání na měkko;pružinová ocel;54sicr6
Keywords in different language: asr;carbide spheroidisation;soft annealing;spring steel;54sicr6
Abstract: Hlavním úkolem je porovnání mikrostruktur a vlastností po dvou různých typech sferoidizačního žíhání v pružinové oceli 54SiCr6. Úvodem jsou charakterizovány druhy pružinových ocelí a jsou popsány jejich možnosti tepelného zpracování. Popisovány jsou vlivy na mikrostrukturu a výsledné mechanické vlastnosti po zušlechtění. Práce vychází z návrhu a optimalizace dvou výchozích stavů materiálu: po konvenčním dlouhodobém žíhání na měkko a po zrychlené sferoidizaci Accelerated Spheroidisation and Refinement (ASR).
Abstract in different language: The main objective is to compare microstructures and properties of spring steel 54SiCr6 after two different types of spheroidising treatment. In the introduction, type of springs steel are characterized and descriptions are given of their heat treatment. Effects of heat treatment on the microstructure and resulting mechanical properties after quenching and tempering are outlined. This work deals with design and optimization of two conditions of the material: upon conventional long-time soft annealing and upon Accelerated Spheroidisation and Refinement (ASR).
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Jakub Kotous 2018.pdfPlný text práce5,8 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni_DP Kotous.pdfPosudek vedoucího práce194,29 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Kotous.pdfPosudek oponenta práce232,22 kBAdobe PDFView/Open
Kotous -prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce318,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.