Title: Vrcholový trénink badmintonu a jeho specifika při onkologickém onemocnění - Petr Koukal
Other Titles: Professional badminton training and its specifics associated with cancer disease - Petr Koukal
Authors: Marek, Romana
Advisor: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Referee: Kalistová Petra, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31732
Keywords: petr koukal;badminton;onkologické onemocnění;vrcholový tréninnk;rakovina varlat
Keywords in different language: petr koukal;badminton;oncological diseases;professional training;testicular tumor
Abstract: Diplomová práce je případovou studií Petra Koukala, zaměřena na porovnání tréninkových mezocyklů před, během a po skončení onkologické léčby. V teoretické části je zpracováno základní představení badmintonu, dále primární informace o onkologickém onemocnění všeobecně a specificky o onkologickém onemocnění varlat. V praktické části jsou zpracována základní biografická fakta o Petru Koukalovi, jeho sportovní kariéra, diagnostika a následný průběh onkologické léčby nádoru varlat. Jsou zde porovnávány názory laické veřejnosti, onkologů, Petra Koukala a klinických studií na pohybovou aktivitu během a po skončení léčby. Jsou vytvořena základní doporučení dalším onkologicky nemocným sportovcům.
Abstract in different language: The diploma thesis is a case study of Petr Koukal, focused on the comparison of training mesocycles before, during and after oncological treatment. In the theoretical part is an basic explanation of badminton, as well as general basic information on oncological diseases specifically focusing on oncological diseases of the testicles. In the practical part is basic biographical facts about Peter Koukal, his sport career, diagnostics and subsequent course of oncological treatment of testicular tumor. The views on this topic of the public, oncologists, Peter Koukal and clinical studies on exercise activity during and after treatment are compared. Basic recommendations are created for other oncologically ill athletes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_R.MarekBadminton - Petr Koukal.pdfPlný text práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Marek Romana - VP.pdfPosudek vedoucího práce134,41 kBAdobe PDFView/Open
Marek Romana - OP.pdfPosudek oponenta práce216,07 kBAdobe PDFView/Open
Marek R..pdfPrůběh obhajoby práce55,5 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31732

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.