Název: Terapie tancem a možnosti jejího využití v pohybových aktivitách u dětí s poruchou autistického spektra
Další názvy: Dance therapy and its application in physical activities for children with autism spectrum disorders
Autoři: Vacínová, Michaela
Vedoucí práce/školitel: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Oponent: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2018
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31736
Klíčová slova: terapie tancem - metodologie tanečně pohybových aktivit - autismus - poruchy autistického spektra (pas)
Klíčová slova v dalším jazyce: dance therapy dance movement methodology autism autism spectrum disorder (pas)
Abstrakt: Diplomová práce se zbývá terapií tancem a možnostmi jejího využití v pohybových aktivitách u dětí s poruchami autistického spektra. Cílem práce je v první řadě navrhnout soubor metodického tanečně pohybového zásobníku pro práci s dětmi s PAS. Jedním z úkolů vycházejících z cíle práce je předložit doporučení možného postupu při práci na poli terapeutického tance. Práce v první části obsahuje základní informace o povaze autismu a jeho jednotlivých poruchách či typech, dále pak úvod do širokých možností terapie tancem. V druhé části nalezneme již zmíněný zásobník tanečně pohybových aktivit a variací vybraných pro děti s PAS, který byl aplikován na skupinu dětí ze spolku Pro Cit. V práci naleznete zhodnocení celé nově vzniklé metodiky a konečná doporučení k její úpravě, která vyplynula na základě zpětné vazby z proběhlé aplikace na danou skupinu. Kromě zmíněné metodiky práce obsahuje PRE-POST škálové měření, které ukazuje, zda došlo či nedošlo k pozitivní změně jedinců ve fyzických a psychických projevech. Vzniklý soubor je věnován všem pedagogům, tanečníkům a dalším odborníkům pracujícím s dětmi s PAS.
Abstrakt v dalším jazyce: Diploma thesis deals with dance therapy and possibilities of its use in movement activities in children with ASD (autism spectrum disorder). Its aim is firstly to suggest a repertoire of methods and exercises involving dancing for ASD children; further, to recommend possible procedures in the field of therapeutic dance. The theoretical part contains information about autism and its types, and describes the broad possibilities of dance therapy. The latter part contains the above-mentioned repertoire of dancing and mobility exercises and variations suitable for ASD children, which was applied for children from the organization called Pro Cit. The thesis offers evaluation of the methodic system and some hints for its adjustments, which was brought about by the feedback within the group. Except the methods, the thesis contains PRE-POST scale measurements, which shows any positive changes in physical or mental displays. The entire file is dedicated to tutors, dancers and other experts working with PAS children.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vacinova Michaela.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacinova Michaela - VP.pdfPosudek vedoucího práce139,58 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacinova Michaela - OP.pdfPosudek oponenta práce208,56 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Vacinova M..pdfPrůběh obhajoby práce63,59 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/31736

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.