Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorVacínová, Michaela
dc.contributor.refereeKavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-12
dc.date.accessioned2019-03-15T10:13:56Z-
dc.date.available2015-12-19
dc.date.available2019-03-15T10:13:56Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-19
dc.identifier69281
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31736
dc.description.abstractDiplomová práce se zbývá terapií tancem a možnostmi jejího využití v pohybových aktivitách u dětí s poruchami autistického spektra. Cílem práce je v první řadě navrhnout soubor metodického tanečně pohybového zásobníku pro práci s dětmi s PAS. Jedním z úkolů vycházejících z cíle práce je předložit doporučení možného postupu při práci na poli terapeutického tance. Práce v první části obsahuje základní informace o povaze autismu a jeho jednotlivých poruchách či typech, dále pak úvod do širokých možností terapie tancem. V druhé části nalezneme již zmíněný zásobník tanečně pohybových aktivit a variací vybraných pro děti s PAS, který byl aplikován na skupinu dětí ze spolku Pro Cit. V práci naleznete zhodnocení celé nově vzniklé metodiky a konečná doporučení k její úpravě, která vyplynula na základě zpětné vazby z proběhlé aplikace na danou skupinu. Kromě zmíněné metodiky práce obsahuje PRE-POST škálové měření, které ukazuje, zda došlo či nedošlo k pozitivní změně jedinců ve fyzických a psychických projevech. Vzniklý soubor je věnován všem pedagogům, tanečníkům a dalším odborníkům pracujícím s dětmi s PAS.cs
dc.format60 s. (91 703 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectterapie tancem - metodologie tanečně pohybových aktivit - autismus - poruchy autistického spektra (pas)cs
dc.titleTerapie tancem a možnosti jejího využití v pohybových aktivitách u dětí s poruchou autistického spektracs
dc.title.alternativeDance therapy and its application in physical activities for children with autism spectrum disordersen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedDiploma thesis deals with dance therapy and possibilities of its use in movement activities in children with ASD (autism spectrum disorder). Its aim is firstly to suggest a repertoire of methods and exercises involving dancing for ASD children; further, to recommend possible procedures in the field of therapeutic dance. The theoretical part contains information about autism and its types, and describes the broad possibilities of dance therapy. The latter part contains the above-mentioned repertoire of dancing and mobility exercises and variations suitable for ASD children, which was applied for children from the organization called Pro Cit. The thesis offers evaluation of the methodic system and some hints for its adjustments, which was brought about by the feedback within the group. Except the methods, the thesis contains PRE-POST scale measurements, which shows any positive changes in physical or mental displays. The entire file is dedicated to tutors, dancers and other experts working with PAS children.en
dc.subject.translateddance therapy dance movement methodology autism autism spectrum disorder (pas)en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vacinova Michaela.pdfPlný text práce3,66 MBAdobe PDFView/Open
Vacinova Michaela - VP.pdfPosudek vedoucího práce139,58 kBAdobe PDFView/Open
Vacinova Michaela - OP.pdfPosudek oponenta práce208,56 kBAdobe PDFView/Open
Vacinova M..pdfPrůběh obhajoby práce63,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31736

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.