Title: Specifické poruchy motorického učení u dětí staršího školního věku v praktické základní škole a základní škole
Other Titles: Specific motor learning disorders in children of school age at practical and secondary school
Authors: Šrůma, Vojtěch
Advisor: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Referee: Kavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31737
Keywords: koordinace;specifické poruchy učení;dyspraxie;praktická základní škola;mabc-2;intelektové postižení
Keywords in different language: coordination;specific learning disabilities;dyspraxia;special school;mabc-2;intellectual disability
Abstract: Diplomová práce se zabývá zjišťováním rozdílu koordinačních schopností mezi žáky staršího školního věku základních škol praktických a žáky základních škol běžného typu. Teoretická část je zaměřena na intelektové postižení a jeho přidružené poruchy, motorické schopnosti s důrazem na schopnosti koordinační a na samotnou vývojovou poruchu pohybové koordinace dyspraxii. Část praktická pomocí testu MABC-2 zjišťuje, zda se mezi žáky na běžných základních školách projeví výrazně lepší výsledky v oblasti koordinace než u žáků základních škol praktických. Výzkumný vzorek se skládal z celkem 128 žáků ve věku 11-15 let. Pomocí statistických výpočtů (F-test, t-test) byla ověřena dříve stanovená hypotéza, která předpokládala výrazněji lepší výsledky u souboru žáků běžné základní školy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with the determination of the difference in coordination skills among students of older school age on primary schools with special education and students of basic primary schools. The theoretical part focuses on intellectual disability and associated disorders, motor skills with an emphasis on coordination skills and developmental coordination disorder - dyspraxia. Practical part tries to identify the difference between students on primary schools with special education and students of basic primary schools. The research sample comprised of a total of 128 students in age of 11-15 years. Everything is diagnosed with a test battery MABC-2. Statistical calculations confirmed previously established hypothesis which predicted significantly better results for a student's of basic primary school.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_SRUMA.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Sruma Vojtech - VP.pdfPosudek vedoucího práce143,41 kBAdobe PDFView/Open
Sruma Vojtech - OP.pdfPosudek oponenta práce194,73 kBAdobe PDFView/Open
Sruma V..pdfPrůběh obhajoby práce57,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31737

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.