Title: Dopomoc, záchrana a bezpečnost při výuce gymnastiky ve školní tělesné výchově na ZŠ (videoprogram)
Other Titles: Helping, rescue and safety in gymnastics in physical education (videoprogram)
Authors: Dlauhá, Kristýna
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31742
Keywords: dopomoc;záchrana;bezpečnost;sportovní gymnastika
Keywords in different language: help;rescue;safety;sports gymnastics
Abstract: Cílem práce bylo vytvořit ucelený videoprogram, který je zaměřen na poskytování dopomoci, záchrany a bezpečnosti ve sportovní gymnastice v hodinách tělesné výchovy na základních, ale i středních školách. Videoprogram obsahuje výběr nejčastěji zařazovaných gymnastických tvarů s popisem dopomoci a záchrany.Program je vhodný pro učitele tělesné výchovy nejen na základních a středních školách, trenéry a cvičitele gymnastiky, studenty tělovýchovných oborů pedagogických fakult, ale také pro zájemce z široké veřejnosti.
Abstract in different language: The aim of the work was to create a comprehensive video program focused on the provision of help, rescue and safety in sports gymnastics in physical education classes at elementary and secondary schools. The video program contains a selection of the most frequently used gymnastic forms with a description of help and rescue. The program is suitable for teachers of physical education not only in elementary and secondary schools, trainers and gymnastics instructors, students of physical education disciplines of pedagogical faculties, but also for those interested in the general public.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Dlauha_Kristyna_2018.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Dlauha Kristyna - VP.pdfPosudek vedoucího práce129,61 kBAdobe PDFView/Open
Dlauha Kristyna - OP.pdfPosudek oponenta práce194,92 kBAdobe PDFView/Open
Dlauha K..pdfPrůběh obhajoby práce53,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31742

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.