Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKalistová Petra, Mgr.
dc.contributor.authorLucáková, Daniela
dc.contributor.refereeCharvát Luboš, Mgr.
dc.date.accepted2018-6-14
dc.date.accessioned2019-03-15T10:14:00Z-
dc.date.available2016-12-7
dc.date.available2019-03-15T10:14:00Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-4-18
dc.identifier72765
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/31752
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá požárním sportem pro žáky mladšího školního věku. Teoretická část práce se zaměřuje obecně na požární sport a vše kolem něj. Dále se tato část práce věnuje vývoji jedince. Úkolem praktické části je vytvořit zásobník her a aktivit vhodných pro trénink mladých hasičů, které je možné provádět jak v tělocvičně, tak i ve venkovním prostoru. Tyto hry a aktivity se zaměřují na nácvik jednotlivých disciplín hry Plamen. Cílem je prakticky prověřit, zda jsou tyto činnosti vhodné a realizovatelné.cs
dc.format57 s. (75 128 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectpožární sportcs
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjecthra.cs
dc.titlePožární sport pro žáky mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeFireman sport for younger pupilsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelMagisterskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with fire sport for pupils of younger school age. The theoretical part of the thesis focuses on fire sport in general and everything about it. Furthermore, this part of the thesis deals with evolution of an individual. The goal of the practical part is to create several games and activities that are adequate for the training of young firefighters. These games and activities are suitable both for the gym and outdoor. They focus on the training of individual disciplines of the game Plamen. The aim is to determine if these activities are appropriate and feasible.en
dc.subject.translatedyounger school ageen
dc.subject.translatedfire sporten
dc.subject.translatedphysical activityen
dc.subject.translatedgame.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP-Lucakova-2018.pdfPlný text práce2,03 MBAdobe PDFView/Open
Lucakova D. - VP.pdfPosudek vedoucího práce162,55 kBAdobe PDFView/Open
Lucakova D. - OP.pdfPosudek oponenta práce131,14 kBAdobe PDFView/Open
Lucakova D..pdfPrůběh obhajoby práce61,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31752

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.