Title: Petr Procházka, biografie československého a českého reprezentanta v rychlostní kanoistice
Other Titles: Petr Prochazka, biography of czechoslovakia and czech national team member in canoe sprint
Authors: Procházka, Ivan
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Čepička Ladislav, Doc. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31754
Keywords: rychlostní kanoistika;kánoe;biografie;petra procházka
Keywords in different language: canoe sprint;canoe;biography;petr prochazka
Abstract: Biografie zaměřená na kariéru dlouholetého reprezentanta v rychlostní kanoistice Petra Procházku. Práce je rozdělena do dvou částí teoretické a praktické. V teoretické části je rozebrána rychlostní kanoistika zaměřená především na kategorii kánoe. V praktické části je rozebrán nejen sportovní život Petra Procházky. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány současnému životu Petra Procházky.
Abstract in different language: A biography focused on the career of a longtime representative in canoe sprint by Petr Procházka. The thesis is divided into two parts theoretical and practical. In the theoretical part, the canoe sprint is focused mainly on the canoe category. In the practical part is not only the sporting life of Petr Procházka. The last two chapters are devoted to the present life of Petr Procházka.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Ivan Prochazka_2018.pdfPlný text práce3,35 MBAdobe PDFView/Open
Prochazka I. - V.pdfPosudek vedoucího práce130,29 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka I. - O.pdfPosudek oponenta práce156,14 kBAdobe PDFView/Open
Prochazka I. .pdfPrůběh obhajoby práce53,28 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31754

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.