Title: Vývoj a technika plaveckého způsobu kraul (videoprogram)
Other Titles: Development and technique of crawl (video)
Authors: Bušauerová, Nikola
Advisor: Zeman Radek, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31758
Keywords: vývoj;plavání;plavecký způsob;technika;kraul
Keywords in different language: development;swimming;technique of crawl
Abstract: Diplomová práce se skládá ze dvou částí. V písemné části se zabývá charakteristikou samotného plaveckého způsobu kraul. Dále se věnuje historii, vývoji a technice plaveckého způsobu až po současnost. Hlavním cílem této práce je videomateriál, který je zaměřen na vývoj plavecké techniky, znázorňuje etapy plaveckého způsobu kraul.
Abstract in different language: The diploma thesis consists of two parts. In the written part it deals with the characteristic of the swimming method the crawl. It also deals with the history, development and technique of the swimming method up to the present. The main aim of this work is video material which is focused on the development of swimming technique the crawl.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Busauerova Nikola.pdfPlný text práce2,49 MBAdobe PDFView/Open
Busauerova - V.pdfPosudek vedoucího práce121,19 kBAdobe PDFView/Open
Busauerova - O.pdfPosudek oponenta práce123,3 kBAdobe PDFView/Open
Busauerova.pdfPrůběh obhajoby práce51,36 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31758

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.