Title: Omni-směrové bezpilotní letadlo
Other Titles: Omni-Directional Unmanned Aerial Vehicle
Authors: Myslivec, Tomáš
Advisor: Schlegel Miloš, Prof. Ing. CSc.
Referee: Bláha Lukáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31770
Keywords: omnikoptéra;kvadrokoptéra;matematický model;stavová zpětná vazba;lq regulace;symetrické systémy;stabilizace
Keywords in different language: omnicopter;quadrocopter;mathematical model;state feedback;lqr;symmetric systems;stabilization
Abstract: Tato diplomová práce se zabývá odvozením matematického modelu a řídícího algoritmu pro všesměrové bezpilotní letadlo. Současně probíhá i odvození jednoduššího modelu kvadrokoptéry, kde lze lépe testovat funkčnost odvozených pohybových rovnic. Nejdříve je model odvozen pomocí Eulerových úhlů. Ty jsou ovšem příčinou singulárních poloh, proto je proveden převod do kvaternionů. Stabilizační řídící algoritmus regulace rychlosti je navržen pomocí stavové zpětné vazby metodou LQR, která je formulována tak, aby uzavřený systém zachoval symetrii otevřeného systému. Dále je navržena obdobným způsobem polohová regulace. Pro reálný případ neúplné znalosti stavu je též navržen stabilizační regulátor.
Abstract in different language: This master's thesis studies the problem of a mathematical model and a control algorithm for omni directional unmanned aerial vehicle. Equations for a quadrocopter is also derived at the same time. The model for the quadrocopter is very useful for testing correctness of equations of motion. For the first time Euler's angles are used, but there is a problem with singularities. So quaternions are the better option. The stabilizing control algorithm for speed regulation is created by a state feedback where the LQR is used, which maintains the symmetry of the open-loop system in the closed-loop control system. There is also a position control which is created by modifying the state feedback. The stabilizing control algorithm is also designed for an incomplete system state.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_prace.pdfPlný text práce5,85 MBAdobe PDFView/Open
myslivec-v.pdfPosudek vedoucího práce725,76 kBAdobe PDFView/Open
myslivec-o.pdfPosudek oponenta práce856,86 kBAdobe PDFView/Open
myslivec-p.pdfPrůběh obhajoby práce359,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31770

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.