Title: Segmentace textu dle tématu
Other Titles: Topic-based Text Segmentation
Authors: Beneš, Jan
Advisor: Lehečka Jan, Ing.
Referee: Švec Jan, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31878
Keywords: strojové učení;segmentace textu;klasifikace;python
Keywords in different language: machine learning;text segmentation;classification;python
Abstract: Tato práce se zabývá problematikou segmentace textu. K tomuto úkonu jsou v ní použity jak tradiční metody založené na shlukové analýze, tak moderní přístupy využívající algoritmů hlubokého strojového učení. V teoretické části jsou tyto metody podrobně popsány a v praktické vyhodnoceny.
Abstract in different language: This work presents the field of text segmentation. This task is realized by implementing traditional methods of clustering as well as by using methods based on modern state of the art deep learning techniques. These methods are thoroughly described in the theoretical section and evaluated in the practical.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
zaverecna-prace.pdfPlný text práce558,71 kBAdobe PDFView/Open
benes-v.pdfPosudek vedoucího práce646,23 kBAdobe PDFView/Open
benes-o.pdfPosudek oponenta práce637,18 kBAdobe PDFView/Open
benes-p.pdfPrůběh obhajoby práce305,66 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31878

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.