Title: Propagace nejistoty v úloze sledování polohy pohybujících se objektů
Other Titles: Uncertainty propagation for tracking of moving objects
Authors: Krejčí, Jan
Advisor: Straka Ondřej, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Duník Jindřich, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/31883
Keywords: neurčitost;propagace nejistoty;predikce;matematický model;poloha;stav;stochastický systém;oběžná dráha;linearizace
Keywords in different language: uncertainty;propagation of uncertainty;prediction;mathematical model;position;state;stochastic system;orbital mechanics;linearization
Abstract: Tato bakalářská práce se zabývá analýzou vybraných metod využívaných v úloze propagace počáteční nejistoty pro dlouhodobé časové horizonty. Vybrané metody jsou teoreticky analyzovány a následně testovány na dvou simulačních modelech pohybu objektů po oběžné dráze Země. Výsledky simulací jsou poté porovnávány mezi sebou.
Abstract in different language: This bachelor thesis deals with analysis of selected methods utilized within the problem of propagating initial uncertainty for a long time horizon. First, these methods are theoretically analyzed; second, they are tested using two cases of Earth orbit movement models. The results are compared subsequently.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jkrejci_BP.pdfPlný text práce4,02 MBAdobe PDFView/Open
krejci-v.pdfPosudek vedoucího práce600,61 kBAdobe PDFView/Open
krejci-o.pdfPosudek oponenta práce709,49 kBAdobe PDFView/Open
krejci-p.pdfPrůběh obhajoby práce331,67 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/31883

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.