Název: Dopravní dostupnost v rámci Libereckého kraje
Další názvy: Transport Accessibility within the Liberec Region
Autoři: Ryba, Zdeněk
Vedoucí práce/školitel: Rousová, Magdalena
Oponent: Dokoupil, Jaroslav
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3206
Klíčová slova: Liberec;Liberecký kraj;dopravní dostupnost;časová dostupnost;vzdálenostní dostupnost;vážená časová dostupnost
Klíčová slova v dalším jazyce: Liberec;Liberec region;traffic accessibility;time accessibility;distance accessibility;weighted time accessibility
Abstrakt: Tato práce hodnotí dopravní dostupnost Liberce z obcí Libereckého kraje při použití železniční a autobusové dopravy a jejich kombinace. Jako parametry hodnocení dopravní dostupnosti byly použity vzdálenostní, časová a vážená časová dostupnost. Jako vstupní data byly použity údaje z elektronického jízdního řádu IDOS. Zjištěné hodnoty byly graficky znázorněny pomocí počítačového programu ArcGIS.
Abstrakt v dalším jazyce: This study evaluates the transport accessibility of the Liberec from all municipalities in the Liberec region when using rail and bus services and their combinations. As the parameters of assessment of traffic accessibility were used distance, time and weighted time accessibility. As input data were used data from the electronic timetable IDOS. The values obtained were graphically illustrated by a computer program ArcGIS.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Ryba_BP.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Ryba - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce456,89 kBZIPZobrazit/otevřít
Ryba - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce344,54 kBZIPZobrazit/otevřít
Ryba.jpgPrůběh obhajoby práce137,16 kBJPEGNáhled
Zobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/3206

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.