Title: Dopravní dostupnost v rámci Libereckého kraje
Other Titles: Transport Accessibility within the Liberec Region
Authors: Ryba, Zdeněk
Advisor: Rousová, Magdalena
Referee: Dokoupil, Jaroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/3206
Keywords: Liberec;Liberecký kraj;dopravní dostupnost;časová dostupnost;vzdálenostní dostupnost;vážená časová dostupnost
Keywords in different language: Liberec;Liberec region;traffic accessibility;time accessibility;distance accessibility;weighted time accessibility
Abstract: Tato práce hodnotí dopravní dostupnost Liberce z obcí Libereckého kraje při použití železniční a autobusové dopravy a jejich kombinace. Jako parametry hodnocení dopravní dostupnosti byly použity vzdálenostní, časová a vážená časová dostupnost. Jako vstupní data byly použity údaje z elektronického jízdního řádu IDOS. Zjištěné hodnoty byly graficky znázorněny pomocí počítačového programu ArcGIS.
Abstract in different language: This study evaluates the transport accessibility of the Liberec from all municipalities in the Liberec region when using rail and bus services and their combinations. As the parameters of assessment of traffic accessibility were used distance, time and weighted time accessibility. As input data were used data from the electronic timetable IDOS. The values obtained were graphically illustrated by a computer program ArcGIS.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KGE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Ryba_BP.pdfPlný text práce3,32 MBAdobe PDFView/Open
Ryba - p. vedouciho.zipPosudek vedoucího práce456,89 kBZIPView/Open
Ryba - p. oponenta.zipPosudek oponenta práce344,54 kBZIPView/Open
Ryba.jpgPrůběh obhajoby práce137,16 kBJPEGThumbnail
View/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/3206

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.