Title: Zdravotník lektorem
Other Titles: Medic teacher
Authors: Mašková, Anna
Advisor: Čagánková Eliška, Mgr. DiS.
Referee: Krocová Jitka, PhDr. Mgr.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32094
Keywords: mentor;odborná praxe;ošetřovatelství
Keywords in different language: mentor;work placement;nursing
Abstract: Bakalářská práce se věnuje problematice mentoringu, a to především vztahu sestry mentorky a studenta během odborné praxe. Teoretická část se zaměřuje na oblast mentoringu. Nalezneme zde i kapitoly, které jsou věnovány didaktice ošetřovatelství, všeobecné sestře, komunikaci nebo vzdělávání. Praktická část se skládá z kvalitativního i kvantitativního výzkumného šetření. Obsahuje rozhovory, které se uskutečnily s mentory, a zároveň analyzované dotazníky od studentů. Závěr bakalářské práce poskytuje získané poznatky a nalezneme zde i doporučení pro praxi.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the issue of mentoring, especially the relationship between nurse mentor and student during work placement. The theoretical part focuses on mentoring. There are also chapters dedicated to the didactics of nursing, general nursing, communication and education. The practical part consists of qualitative and quantitative research. It includes interviews with mentors, as well as questionnaires from students. The conclusion of the bachelor thesis presents the knowledge acquired, as well as recommendations for practice.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maskova Anna - bakalarska prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
MASKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
MASKOVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,53 MBAdobe PDFView/Open
MASKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce454,53 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32094

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.