Title: Poetika konfrontace v románu Nejlepší ze všech světů
Other Titles: Poetics of confrontation in a novel Nejlepší ze všech světů
Authors: Kučerová, Lucie
Advisor: Pfeiferová Dana, Doc. PaedDr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32125
Keywords: komunismus;slovensko;ideologie;dětství
Keywords in different language: communism;slovakia;ideology;childhood
Abstract: V teoreticke části bakalářské práce je zmapován literárně-historický kontext románu Die Beste aller Welten, který patří k významných dílům německy píšící autorky Ireny Brežné. Román humornou a často i ironickou formou popisuje život dospívající dívky v komunistické zemi, v druhé polovině 20. století. Analytická část bakalářské práce je zaměřena na rozbor každodenních situací, s kterými je hlavní postava románu konfrontována.
Abstract in different language: The purpose of this bachelor thesis "Poetics of Confrontation" is to analyze different levels of daily confrontations in the novel Die beste aller Welten (2008), written in German by Irena Brežná. Furthermore it describes the way the ideological language of communism influenced behavior and thinking of 12 years old girl, living in Slovakia around 1960.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZCU_KNJ_BP_Kucerova_2017.pdfPlný text práce480,46 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,57 MBAdobe PDFView/Open
Kucerova_op.pdfPosudek oponenta práce552,04 kBAdobe PDFView/Open
Kucerova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce417,19 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32125

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.