Title: Adaptace německých knih lidové slovesnosti
Other Titles: The adaptations of folk books
Authors: Škaloudová, Magdaléna
Advisor: Mehnert Elke, Prof. Dr. phil. habil.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32128
Keywords: knihy lidové slovesnosti;adaptace;němčina jako cizí jazyk
Keywords in different language: folk books;adaptation;german as a foreign language
Abstract: V této práci jsem se zabývala knihami lidové slovesnosti, a to především těmi, které jsou adaptovány jako materiály pro výuku němčiny jako cizí jazyk. Nejprve jsem definovala pojmy "kniha lidové slovesnosti", "adaptace" a "němčina jako cizí jazyk". Dále jsem se zabývala tím, jaké znaky zkoumané knihy vykazují a následně jsem jednu z adaptovaných knih lidové slovesnosti analyzovala a porovnala její originální i adaptovanou podobu. Ve své práci jsem také přiblížila kritéria, která pro jsou pro adaptování potřebná a zabývala se historií Společného evropského jazykového rámce.
Abstract in different language: In my thesis I have dealt with the adaptations of the german folk books, especially with those adapted as teaching material for German as foreign language. Firstly I defined the terms as "folk book", "adaptation", and "German as foreign language". Then I dealt with the characteristics of these books and analyzed one of the adapted folk books and compared the adapted version with the original one. In my thesis I worked also with the criteria, that are necessary for adapting and I dealt with the history of Common European Framework of Reference for Languages.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Skaloudova-BakalarskaPrace.pdfPlný text práce1,06 MBAdobe PDFView/Open
Skaloudova_vp.pdfPosudek vedoucího práce462,71 kBAdobe PDFView/Open
Skaloudova_op.pdfPosudek oponenta práce1,24 MBAdobe PDFView/Open
Skaloudova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce381,2 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32128

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.