Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorPechánek Roman, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorBenek, Josef
dc.contributor.refereeŠobra Jan, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2018-6-21
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:03Z-
dc.date.available2017-10-10
dc.date.available2019-03-15T10:17:03Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-5-29
dc.identifier74920
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32171
dc.description.abstractPředkládaná bakalářská práce je zaměřena v teoretické části na podmínky magnetické levitace a jednotlivé principy, kterými je prakticky řešena. Dále jsou popsány realizace daných principů v praktických systémech a jaké jsou snahy o jejich zlepšení. Praktická část je poté zaměřena na teoretickou i praktickou část ručního výpočtu a návrhu cívky (elektromagnetu), která může být použitelná pro realizaci jednoho z principů levitace, uvedených v teoretické části. Zde je navržena cívka pomocí výpočtu magnetické síly přes energii magnetického pole při zanedbání několika jevů magnetického obvodu. Při praktické realizaci nastalo několik problémů, především s počtem závitů (N) a nerovnoměrnou vzduchovou mezerou (delta), a proto se muselo přejít k praktickému změření. Díky němu byla zjištěna velká nepřesnost výpočtů oproti reálnému obvodu, a proto se musela provést menší oprava ve výpočtech (nezanedbání rozptylových toků). Díky tomu se přesnost výpočtu výrazně zlepšila.cs
dc.format83 s. (86 280 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmagnetická levitacecs
dc.subjectelektrodynamický princip levitace (eds)cs
dc.subjectelektromagnetický princip levitace (ems)cs
dc.subjectlineární asynchronní motor (lim)cs
dc.subjectmagnetická ložiskacs
dc.subjectmaglevcs
dc.subjectpraktické využití magnetické levitacecs
dc.subjectnávrh cívkycs
dc.subjectmagnetický odporcs
dc.subjectrelativní permeabilitacs
dc.subjectmagnetická sílacs
dc.subjectelektromagnetcs
dc.subjectměření elektromagnetucs
dc.titleVyužití magnetické levitacecs
dc.title.alternativeThe usage of magnetic levitationen
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programAplikovaná elektrotechnikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis bachelor thesis is focused on theoretical description of principles and requierements, which are needed for practical realization of magnetic levitation. There are descriptions of principles in specific systems, including their improvements. Practical part of thesis is focused on theoretical and practical part of manual calculation of design of coil (electromagnet), which could be used for realization of one of the principles of magnetic levitation, mentioned in theoretical part. The coil is designed and computed with the help of computation of magnetic force, which neglect some effects of magnetic circuit. Some problems occurred in practical realization, which caused different number of coils (N) and unequal air gap (delta), this led to need of practical measurments. It was found, that there was big inaccurance in computations compared to practical realization, which led to the their correction (computations with dispersive flows). Precision of calculations was then thanks that really improved.en
dc.subject.translatedmagnetic levitationen
dc.subject.translatedelectrodynamic suspension (eds)en
dc.subject.translatedelectromagnetic suspension (ems)en
dc.subject.translatedlinear induction motor (lim)en
dc.subject.translatedmagnetic bearingen
dc.subject.translatedmagleven
dc.subject.translatedpractical use of magnetic levitationen
dc.subject.translateddesign of the coilen
dc.subject.translatedmagnetic resistanceen
dc.subject.translatedrelative permeabilityen
dc.subject.translatedmagnetic forceen
dc.subject.translatedelectromagneten
dc.subject.translatedmeasurement of electromagneten
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vyuziti magneticke levitace.pdfPlný text práce10,43 MBAdobe PDFView/Open
074920_oponent.pdfPosudek oponenta práce327,21 kBAdobe PDFView/Open
074920_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce332,85 kBAdobe PDFView/Open
074920_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce195,27 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32171

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.