Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRatislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorRambousková, Anna
dc.contributor.refereeHorová Jana, PhDr.
dc.date.accepted2018-6-18
dc.date.accessioned2019-03-15T10:17:26Z-
dc.date.available2017-1-31
dc.date.available2019-03-15T10:17:26Z-
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-3-2
dc.identifier76442
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/32231
dc.description.abstractMonitoring pracovní motivace patří mezi základní nástroje řízení lidských zdrojů. Nárůst zájmu o problematiku pracovní motivace a spokojenosti všeobecných sester je pozorován v posledních dvou desetiletích. Významné problémy, které zvyšují zájem o toto téma, jsou nárůst nedostatku sester, předčasný odchod sester z profese a jejich migrace do jiných zemí. Česká republika se momentálně potýká s relativním nedostatkem všeobecných sester. Statistiky uvádějí až třetinový pokles za posledních 30 let. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. Teoretická část se zabývá obecně motivací, všeobecnou sestrou na pracovišti, problémy vyplývající z poruch motivace a managementem motivace. Praktická část mapuje motivaci všeobecných sester na standardních odděleních a jednotkách intenzivní péče.cs
dc.format120 s. (152 995 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectpracovní motivacecs
dc.subjectpracovní spokojenostcs
dc.subjectmotivační faktorycs
dc.subjectvšeobecná sestracs
dc.titleMotivace v profesi všeobecných sestercs
dc.title.alternativeMotivation in the profession of general nursesen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta zdravotnických studiícs
dc.thesis.degree-programOšetřovatelstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedMonitoring of the motivation is one of the basic means in human resources management. We observed an increase of interest about this topic in past two decades. Important problems which increase an interest about this topic are lack of general nurses, early quit from the profession and nurse's migration to another countries. Czech Republic has relative lack of general nurses now. Statistics shows a third decline in past 30 years. Master thesis is divided in two parts. Theoretical part deals with general motivation, general nurse at the workplace, problems resulting from motivation disorders and motivation management. Research part maps the motivation of nurses on standard departments and on intensive care units.en
dc.subject.translatedmotivationen
dc.subject.translatedjob motivationen
dc.subject.translatedjob satisfactionen
dc.subject.translatedmotivational factorsen
dc.subject.translatedgeneral nurseen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP, Rambouskova.pdfPlný text práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
RAMBOUSKOVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,2 MBAdobe PDFView/Open
RAMBOUSKOVA ANNA OP.pdfPosudek oponenta práce1,3 MBAdobe PDFView/Open
RAMBOUSKOVA prubeh.pdfPrůběh obhajoby práce468,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32231

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.