Title: Podpora pečujících při poskytování paliativní péče.
Other Titles: Support for carers in providing palliative care.
Authors: Stiborová, Denisa
Advisor: Frei Jiří, PhDr. Mgr. Ph.D.
Referee: Ratislavová Kateřina, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32232
Keywords: paliativní péče;thanatologie;umírání;smrt;etika v paliativní péči
Keywords in different language: palliative care;thanatology;dying;death;ethics in palliative care
Abstract: Diplomová práce se zabývá paliativní péčí. V teoretické části definuje paliativní péči, thanatologii, zásady komunikace v paliativní medicíně a také etiku v oblasti poskytování paliativní péče. V empirické části jsou za pomoci kvantitativního výzkumu a základních statistických metod vyhodnoceny stanovené hypotézy.
Abstract in different language: The diploma thesis deals with palliative care. In the theoretical part it defines palliative care, thanatology, the principles of communication in palliative medicine and the ethical princip of providing palliative care. In the empirical part determined hypotheses are evaluated using quantitative research and basic statistical methods.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KOS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
StiborovaDenisaDP.pdfPlný text práce925,24 kBAdobe PDFView/Open
STIBOROVA VP.pdfPosudek vedoucího práce1,54 MBAdobe PDFView/Open
STIBOROVA OP.pdfPosudek oponenta práce1,56 MBAdobe PDFView/Open
STIBOROVA.pdfPrůběh obhajoby práce496,1 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32232

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.