Title: Posouzení výkonnosti vybraných indikátorů technické analýzy
Other Titles: Review of efficiency of selected indicators used in technical analysis
Authors: Kašák, Jan
Advisor: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Referee: Ťoupal Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32339
Keywords: technická analýza;investování;akcie
Keywords in different language: technical analysis;investment;stocks
Abstract: Bakalářská práce se věnuje tématu obchodování na akciových trzích. Cílem je porovnat několik investičních strategií na základě simulace obchodování. Porovnávány jsou metody Buy and Hold, náhodné uzavírání pozic a obchodování na základě indikátorů technické analýzy s doporučenými hodnotami parametrů, s optimalizovanými hodnotami parametrů na celé investiční období a s parametry průběžně optimalizovanými během investičního období. Délka investičního období je zvolena na 5 let mezi roky 2013 a 2018. V závěru práce jsou vyhodnoceny a porovnány výsledky. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí metody Buy and Hold a obchodováním na základě indikátoru Williams %R s průběžně optimalizovaným parametrem. Všechny výpočty jsou prováděny v MS Excel 2016. Soubory s výpočty jsou dostupné na přiloženém CD.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with trading on stock markets. The main object is to compare several investment strategies according to trading simulation. The methods Buy and Hold, random closing of positions and the trading according to indicators with recommended values of parameters, with the parameters of the indicators optimized for the whole investment period and with the parameters optimized continuously during the investment period are compared. The length of the investment period is set to 5 years between the year 2013 and 2018. There is an evaluation and a comparison of the results at the conclusion. The best results were achieved by the method Buy and Hold and by trading with the indicator Williams %R with continuously optimized parameters during the investment period. All the calculations are performed in MS Excel 2016. Files with the calculations are accessible in the included CD.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Jan Kasak A14B0546P.pdfPlný text práce2,53 MBAdobe PDFView/Open
PO_Kasak.pdfPosudek oponenta práce1,14 MBAdobe PDFView/Open
PV_Kasak.pdfPosudek vedoucího práce724,27 kBAdobe PDFView/Open
OB_Kasak.pdfPrůběh obhajoby práce318,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32339

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.