Title: Fučíkovo spektrum pro úlohy s nelokálními okrajovými podmínkami
Other Titles: The Fučík spectrum for problems with nonlocal boundary conditions
Authors: Kadlec, Jiří
Advisor: Nečesal Petr, Ing. Ph.D.
Referee: Holubová Gabriela, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2018
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/32340
Keywords: fučíkovo spektrum;okrajová úloha;nelokální okrajová úloha;počáteční úloha
Keywords in different language: the fucik spectrum;the boundary value problem;the nonlocal boundary value problem;the initial value problem
Abstract: Tato bakalářská práce je zaměřena na Fučíkovo spektrum dvou okrajových úloh s nelokálními podmínkami pro diferenciální rovnice druhého řádu. Nejdříve vyšetřujeme úlohu s jednoduchou nelokální podmínkou vlastním způsobem. Dále nalezenou část spektra odhadneme několika množinami, jejichž hranice tvoří algebraické křivky. Nakonec se stejně tak věnujeme úloze se složitější nelokální podmínkou tvořenou součtem dvou integrálů.
Abstract in different language: This Bachelor Thesis is focused on the Fucik spectrum of two boundary value problems for second order differential equations. First, we solve boundary value problem with simple nonlocal condition that we approach to in our own way. This part of the spectrum is then estimated by several sets whose boundary is formed by algebraic curves. Finally, we do the same for nonlocal boundary value problem with nonlocal condition which is formed by sum of two integrals.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Kadlec.pdfPlný text práce660,11 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kadlec.pdfPosudek vedoucího práce760,26 kBAdobe PDFView/Open
PO_Kadlec.pdfPosudek oponenta práce961,86 kBAdobe PDFView/Open
OB_Kadlec.pdfPrůběh obhajoby práce242,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/32340

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.